אימות חתימות; 

אישור תרגום; 

עריכת הסכמי ממון ואישורם כנוטריון;

אישור צוואה ע"י נוטריון; 

אישור העתק מסמך כמתאים למקור; 

ועוד ....