ייצוג לקוחות בתביעות כנגד חברות ביטוח בכל ענפי הרכוש :

נגנבה לך המשאית וחברת הביטוח סירבה לשלם לך ?

נשרף לך העסק וחברת הביטוח מסרבת לשלם ? 

אנו הכתובת בשבילך ...